Systemy CRM – elementy

Systemy CRM składają się z trzech podstawowych elementów. Są to elementy komunikacyjne, operacyjne oraz analityczne.

Jak to działa?

Element komunikacyjny służy do nawiązywania i podtrzymywania kontaktów z klientami za pomocą różnych kanałów komunikacyjnych. Może to być rozmowa telefoniczna, kontakt poprzez pocztę elektroniczną, czat, SMS, wideokonferencje, czy poprzez kontakt listowny. Dzięki zastosowaniu różnych kanałów mamy większe szanse na dotarcie do klienta.

Element operacyjny systemu CRM jest odpowiedzialny za automatyzację systemu sprzedaży, działań marketingowych oraz oferowania wsparcia technicznego. CRM gromadzi informacje na temat klientów, które potem możemy klasyfikować, katalogować, wykorzystywać. To pomaga w dostosowaniu oferty i działań do zapotrzebowania klienta.

Działania operacyjne zajmują się wszystkimi etapami pracy z klientem, począwszy od składania oferty, poprzez współpracę z nim, do jego utrzymywania. Element analityczny służy jedynie firmie. Dzięki niemu możliwe jest przeprowadzenie różnego typu analiz biznesowych i marketingowych, które umożliwiają nam na przykład analizę wartości klienta. Taka analiza daje pełen obraz współpracy z klientem, co pozwala na lepszą jego obsługę.

CRM